Polityka prywatności sklepu (RODO)

 

Uprzejmie informujemy, że dzień 25 maja 2018 roku jest terminem wdrożenia wymagań dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wykonując obowiązek opisany w art. 13 RODO, przesyłamy informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych, której adresatem są Klienci naszej firmy, będący osobami fizycznymi.

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa InicjatywaGospodarcza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-444), ul. Ostatnia 1C

Z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@imperium-fitness.pl


2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy Państwa dane osobowe ?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy kupna/sprzedaży, ( podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit b RODO ) - „wykonanie umowy”,
 • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania 
  i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna - art. 6 ust 1 litera c RODO),
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy ( podstawa prawna- art. 6 ust.1 f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”,
 • wysyłania informacji handlowych i marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu ( podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit a RODO )


3. Jak długo będziemy wykorzystywać dane?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas po którym przedawnia się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wycofania zgody.


4. Jakie mają Państwo Prawa?

Informujemy, iż respektujemy pełnię praw, które przysługują Państwu z uwagi na ogólne rozporządzenie o ochronie danych na które zaliczają się:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • prawo przeniesienia danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.


5. Komu przekazujemy Państwa dane ?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazywać:

 • podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • usługodawcom, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak świadczące usługi księgowe, pocztowe, kurierskie, IT oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
 • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy oraz zarządzanie organizacją Administratora


Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Polityka cookies

1. Administrator danych osobowych klientów sklepu imperium-fitness.pl

Administratorem danych osobowych klientów sklepu imperium-fitness.pl oraz osób korzystających z serwisu imperium-fitness.pl w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest Grupa InicjatywaGospodarcza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-444), ul. Ostatnia 1C wpisana do ewidencji działalności gospodarczej o numerze NIP: 6762511529.

2. Zakres i cel przetwarzania danych

Dane osobowe klientów i osób korzystających z serwisu są przetwarzane przez imperium-fitness.pl w celu prowadzenia sklepu, a w szczególności:

 1. świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,
 2. obsługi procesu rejestracji (tj. czynności polegającej na założeniu przez klienta Konta Klienta),
 3. zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży produktów wraz z dostawą produktów oraz obsługi reklamacji,
 4. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu,
 5. dostosowania serwisu sklepu do potrzeb klientów,
 6. przesyłania przez imperium-fitness.pl. na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter).
 7. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
 8. tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu sklepu.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

3. Dane zbierane podczas rejestracji

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w imperium-fitness.pl tj. imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adresu e-mail, który będziesz wykorzystywać przy opcji logowania, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Masz oczywiście do wyboru możliwość realizacji zamówienia bez konieczności zakładania konta.

4. Dane uzupełniane podczas transakcji zakupu

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, e-mail, nr telefonu.
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie: nazwy firmy/instytucji lub imię i nazwisko, adres, numer NIP.

5. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez imperium-fitness.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności lub systemu ratalnego (PayU, PayPal, e-Raty Santander, CA Raty), wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez imperium-fitness.pl 

6. Cookies (ciasteczka) na naszej stronie

imperium-fitness.pl wykorzystuje technologię cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia imperium-fitness.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania imperium-fitness.pl do Twoich potrzeb. imperium-fitness.pl wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają:

 1. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
 2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka,
 3. dostosowanie serwisu sklepu do potrzeb klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
 4. dostosowania rodzaju wyświetlanych Tobie reklam,
 5. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania serwisu.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z imperium-fitness.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w imperium-fitness.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator serwisu InicjatywaGospodarcza.pl z siedzibą pod adresem ul. Ostatnia 1C, 31-444 Kraków. Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z imperium-fitness.pl przedsiębiorstwa: Google Inc. (pkt.6.e), Adpilot.pl (pkt.6.d), Sociomantic labs GmbH (pkt.6.d). Pliki cookies umieszczane przez te podmioty podlegają regulacją odrębnych polityk prywatności ustalonych przez te podmioty.

7. Dane zbierane automatycznie

System informatyczny, z którego korzysta imperium-fitness.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z imperium-fitness.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na imperium-fitness.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji imperium-fitness.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te są także zbierane przez Google Analytics - powszechnie znany system internetowy do badania statyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez "Google" (Google, Inc.).

W przypadku, gdy źródłem odwiedzin są kreacje reklamowe emitowane przez podmioty współpracujące ze imperium-fitness.pl, tworzone są pliki cookies zawierające identyfikację sesji, a po ostatnim kroku składania zamówienia, dane o jego numerze i kwocie są przekazywane do tych firm, jako niezbędne do celów rozliczeniowych.

Użytkownikom sklepu imperium-fitness.pl prezentowane są banery reklamowe AdPilot.pl, Sociomantic labs GmbH z rekomendowanymi produktami. Aby możliwe było wyświetlanie spersonalizowanych reklam, strona sklepu internetowego może wykorzystywać ciasteczka cookies, które służą identyfikacji przeglądarki Klienta. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

8. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Przepływ informacji na stronach zawierających lub pobierających dane osobowe odbywa się w szyfrowanym połączeniu SSL. Certyfikat SSL firmy GeoTrust gwarantuje że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a BISPORT.PL jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy imperium-fitness.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

9. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w imperium-fitness.pl lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

10. Odsyłacze do innych stron internetowych

imperium-fitness.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w imperium-fitness.pl linki do innych stron internetowych. imperium-fitness.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli czy administratorów tych stron.

11. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, imperium-fitness.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

12. Zmiana polityki bezpieczeństwa imperium-fitness.pl

imperium-fitness.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania imperium-fitness.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie imperium-fitness.pl i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia.

13. Kontakt

imperium-fitness.pl kontaktują się z Tobą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tą drogą będziemy przekazywać Tobie wszystkie ważne informacje, dotyczące Twojej transakcji. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod adresem: Kraków (31-444), ul. Ostatnia 1C
Tel. +48 534 690 138, E-mail sklep@imperium-fitness.pl